ตรวจ COVID-19

ตรวจ COVID-19

ตรวจร่างกายเบื้องต้นพร้อมรับใบรับรองแพทย์ (ตรวจร่างกาย + Chest X-ray + ใบรับรองแพทย์)

  • ราคา 700.- บาท **รับผลภายในวัน

ตรวจ COVID-19 พร้อมรับใบรับรองแพทย์ (ตรวจ COVID-19 + Chest X-ray + ใบรับรองแพทย์)

  • ราคา 7,300.- บาท **ใบรับรองแพทย์ รับหลังจากผลการตรวจ COVID-19 ออก (ภายใน 24 ชม.)

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ผู้รับบริการ ต้องไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อ COVID-19 (ผู้ที่ไม่มีอาการไข้ เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ ไม่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือ สัมผัสใล้ชิดผู้ที่มีความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ในการคัดกรอง ความเสี่ยงเบื้องต้น)
  • บริการนี้สำหรับผู้รับบริการที่ต้องการใบรับรองแพทย์เพื่อใช้สำหรับเดินทาง
  • หากผลการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แนะนำให้พบแพทย์เพื่อทำการรักษาตามขั้นตอนต่อไป
  • หากผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้รับบริการไม่ได้อยู่ ในระยะฟักตัวของโรค หรือไม่ติดเชื้อหลังเข้ารับการตรวจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4304 2794

แพคเกจ Health plaza

ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพ Executive Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Healthy Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
Privacy Settings