ข้าราชการรับสิทธิพิเศษในการรักษา

ยื่นบัตรข้าราชการ รับสิทธิพิเศษในการรักษา
ยื่นบัตรข้าราชการ รับสิทธิพิเศษในการรักษา

สิทธิพิเศษในการเข้ารับบริการ

 • สิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% ค่ารถ Ambulance
  • ไม่รวมค่าแพทย์
 • สิทธิพิเศษส่วนลดค่าห้องพัก แยกเป็น 2 กรณี
  1. กรณีชำระเงินสด มอบส่วนลด 20%
  2. กรณีใช้ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลยกเว้นการเก็บส่วนเกินค่าห้องพักจากวงเงินประกันสุขภาพ
 • เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI, CT, EST และ Echo โรงพยาบาลคิดค่าบริการตามสิทธิกรมบัญชีกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4304 2888

เงื่อนไข
 1. กรณีผู้รับบริการเป็นข้าราชการ สามารถรับสิทธิพิเศษได้ตามเงื่อนไขของโครงการ
 2. กรณีผู้รับบริการเป็นบิดา มารดา บุตร หรือ คู่สมรส สามารถใช้สิทธิจากผู้ถือบัตรข้าราชการได้ตามเงื่อนไขกฎหมาย
 3. ฝ่ายการเงินรับชำระ ค่าบริการ จากผู้รับบริการที่แสดงบัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับบริการ
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Privacy Settings