วัคซีนเพิ่มเกราะป้องกัน 5 โรค

วัคซีนเพิ่มเกราะ 5 โรค ไม่ควรมองข้าม

5 โรคไม่ควรมองข้าม วัคซีนเพิ่มเกราะป้องกันได้มากกว่า

  1. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 850 บาท / เข็ม
  2. วัคซีนป้องกันโรคสุกใส 2,500 บาท / เข็ม
  3. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 2,500 บาท / 3 เข็ม
  4. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 3,500 บาท / เข็ม
  5. วัคซีนป้องกันโรค งูสวัด 5,900 บาท / เข็ม

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4304 2888

* ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

เงื่อนไข : ก่อนรับวัคซีนไวรัสตับอัพเสบบี ต้องได้รับการตรวจคัดกรองก่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 043-042833

Privacy Settings