วัคซีนเด็ก แรกเกิด - 4 ขวบ

แพ็กเกจ วัคซีนเด็ก แรกเกิด - 4 ขวบ

ฉีดวัคซีนและประเมินพัฒนาการโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แพ็กเกจวัคซีนหลัก อายุ 1 - 12 เดือน

  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ ปี (2 เข็ม) (ช่วงแรกเกิด - 1 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 2 เดือน)
  • วัคซีนรวม 5 โรค (2 เข็ม) (ช่วงอายุ 2, 4 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 6 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (ช่วงอายุ 9 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน คางทูม (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 9 - 12 เดือน)

แพ็กเกจวัคซีนเสริม อายุ 2 - 6 เดือน

  • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส Rotarix , Rotateg

แพ็กเกจวัคซีนเสริม อายุ 2 - 15 เดือน

  • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบรุนแรง (4 เข็ม) Prevnar, Synforix

แพ็กเกจวัคซีนเสริม อายุ 7 - 15 เดือน

  • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบรุนแรง (3 เข็ม) Prevnar, Synforix
Privacy Settings