แพคเกจ วัคซีนเด็ก

แพคเกจ วัคซีนเด็ก แรกเกิด - 4 ขวบ

แพคเกจวัคซีนหลัก อายุ 1 - 12 เดือน

  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ ปี (2 เข็ม) (ช่วงแรกเกิด - 1 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 2 เดือน)
  • วัคซีนรวม 5 โรค (2 เข็ม) (ช่วงอายุ 2, 4 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 6 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (ช่วงอายุ 9 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน คางทูม (1 เข็ม) (ช่วงอายุ 9 - 12 เดือน)

แพคเกจวัคซีนเสริม อายุ 2 - 6 เดือน

  • วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส Rotarix , Rotateg

แพคเกจวัคซีนเสริม อายุ 2 - 15 เดือน

  • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบรุนแรง (4 เข็ม) Prevnar, Synforix

แพคเกจวัคซีนเสริม อายุ 7 - 15 เดือน

  • วัคซีนป้องกันปอดอักเสบรุนแรง (3 เข็ม) Prevnar, Synforix

แพคเกจ Health plaza

วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis A+B Vaccine 3 เข็ม
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
Privacy Settings