แพคเกจ วัคซีนเด็ก

แพคเกจ วัคซีนเด็ก

แพคเกจวัคซีนหลัก อายุ 1 - 12 เดือน

  • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ บี (ช่วงอายุแรกเกิด - 1 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (ช่วงอายุ 2 เดือน)
  • วัคซีนรวม 5 โรค (ช่วงอายุ 2, 4 เดือน)
  • วัคซีนรวม 6 โรค (ช่วงอายุ 6 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ช่วงอายุ 7 - 8 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (ช่วงอายุ 9 เดือน)
  • วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน คางทูม (ช่วงอายุ 9 - 12 เดือน)

และอื่นๆ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)