คืนความชัดเจนให้ดวงตา

คืนความชัดเจนให้ดวงตา

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดดวงตา

  • ผ่าตัดเลนส์เสริมแก้สายตาเอียง (Phakic IOL)
  • ผ่าตัดเลนส์เสริม ไม่แก้สายตาเอียง (Phakic IOL)
  • ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification) เลนส์ปกติ
  • ฝ่าตัดต้อกระจกวิธีมาตรฐาน (ECCEcIOL)
  • ลอกต้อเนื้อ (Pteryguim)

เพราะดวงตา คือหน้าต่างของหัวใจ

แผนกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ดูแลดวงตาคุณ ด้วยหัวใจของเรา | โทร. 043 042 792

Privacy Settings