คืนความชัดเจนให้ดวงตา

คืนความชัดเจนให้ดวงตา

โปรแกรม เหมาจ่ายผ่าตัดต้อ

  • ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification) เลนส์ปกติ
  • ผ่าตัดต้อกระจกวิธีมาตรฐาน (ECCEcIOL)
  • ลอกต้อเนื้อ (Pteryguim)

เพราะดวงตา คือหน้าต่างของหัวใจ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)