คืนความชัดเจนให้ดวงตา

คืนความชัดเจนให้ดวงตา

โปรแกรมเหมาจ่ายผ่าตัดดวงตา

  • ผ่าตัดเลนส์เสริมแก้สายตาเอียง (Phakic IOL)
  • ผ่าตัดเลนส์เสริม ไม่แก้สายตาเอียง (Phakic IOL)
  • ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification) เลนส์ปกติ
  • ฝ่าตัดต้อกระจกวิธีมาตรฐาน (ECCEcIOL)
  • ลอกต้อเนื้อ (Pteryguim)

เพราะดวงตา คือหน้าต่างของหัวใจ

แผนกจักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ดูแลดวงตาคุณ ด้วยหัวใจของเรา | โทร. 043 042 792

แพคเกจ Health plaza

วัคซีนป้องกันไวรัส ตับอักเสบ บี Hepatitis A+B Vaccine 3 เข็ม
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Cervarix 3 เข็ม
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพบุรุษ Groom's Package
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 9 3 เข็ม (9 สายพันธ์)
วัคซีนป้องกัน มะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine Gardasil 3 เข็ม (4 สายพันธ์)
ชุดตรวจสุขภาพ Advanced Check Up (Male)
ชุดตรวจหัวใจ Superior Heart Screening
ชุดตรวจหัวใจ Basic Heart Screening
ชุดตรวจสุขภาพพร้อมวิวาห์สุภาพสตรี Bride's Package
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Female)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
ชุดตรวจสุขภาพ Absolute Check Up (Male)
Privacy Settings