เกี่ยวกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่มีเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ได้แก่

  1. กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ
  2. กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช
  3. กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท
  4. กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
  5. กลุ่มโรงพยาบาลรอยัล และ
  6. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นหนึ่งในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เราให้บริการทางการแพทย์ ตั้งแต่กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงขั้นตอนการรักษา การผ่าตัดทั่วไป และการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เช่น อายุรแพทย์, ทันตแพทย์, สูตินรีแพทย์, ศัลยแพทย์, ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, จักษุแพทย์, จิตแพทย์, กุมารแพทย์, รังสีแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, แพทย์โสตศอนาสิก และแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว เป็นต้น โดยแพทย์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มากประสบการณ์ในการรักษาในสาขาวิชาของแต่ละบุคคล

นอกจากนี้เรายังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อีกมากมายที่พร้อมให้บริการครอบคลุมทางการแพทย์ อาทิ พยาบาล, เภสัชกร, นักกายภาพบำบัด, โภชนากร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์ ผ่านการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้บริการด้านการรักษาตามมาตรฐานระดับสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขนาด 103 เตียง (ข้อมูลปัจจุบัน ปี 2561) ตั้งอยู่บนถนนมะลิวัลย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)