Bike อุ่นไอรัก 2561 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Bike อุ่นไอรัก 2561

Bike อุ่นไอรัก 2561

วันที่ 9 ธันวาคม 2561

บรรยากาศบริเวณสนามจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีประชาชนหัวหน้าส่วนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" พร้อมเพรียงกันอย่างคึกคัก โดยที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ/โรงพยาบาลฯ มาร่วมอำนวยความสะดวกตลอดระยะทาง

Privacy Settings