โปรแกรมตรวจสุขภาพทั้งครอบครัว Happy Healthy Family 2023

นพ.จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

นพ.จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • เสาร์ 9:00-11:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ

ออกตรวจ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน

Privacy Settings