นพ.จักรี นฤคนธ์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นพ.จักรี นฤคนธ์

doctor avatar
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
หมายเหตุ
Privacy Settings