พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์

พญ.สุภาทิพย์ ศิริโรจนนานนท์
ชำนาญพิเศษ: อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, JAPANESE, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกส่งเสริมสุขภาพ
หมายเหตุ

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)