สมอง และระบบประสาท

แผนกสมอง และระบบประสาท

สมองและระบบประสาทมีหน้าที่สำคัญในการควบคุมและสั่งการอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมถึงจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับสมองและระบบประสาท การพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงพร้อมดูแลทุกปัญหาเกี่ยวกับสมองและระบบประสาทแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือและวิธีการรักษาที่ทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งในเรื่อง โรคหลอดเลือดสมอง ลมชัก พาร์กินสัน เป็นต้น โดยให้ความสำคัญกับการรักษาให้หายขาดและป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ ฟื้นฟูสมองให้แข็งแกร่งกว่าเดิม ปกติสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

โทรศัพท์: 
043-042-794

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)