ศัลยกรรม และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรม และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมให้บริการทางด้านศัลยกรรมในแผนกต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมตับและทางเดินน้ำดี ศัลยกรรมเต้านม ศัลยกรรมการผ่าตัดในช่องท้องแบบแผลเล็กด้วยการส่องกล้องแบบ 3 มิติ และทางด้านศัลยกรรมเฉพาะอื่นๆ เช่น การศัลยกรรมสมอง ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมเด็ก และศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์แพทย์ที่ทันสมัยพร้อมให้บริการคนไข้ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้ง อุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย สามารถให้การรักษา การพยาบาลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และอุ่นใจ อีกทั้งพร้อมให้บริการผ่าตัดรักษาในผู้ป่วยที่ซับซ้อน เช่น ผ่าตัดโรคทางศัลยกรรมหัวใจ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวหลายอย่าง และการบริการอื่นๆ เราพร้อมให้คำปรึกษา และให้การรักษาพยาบาล ที่ท่านพึงพอใจทุกวัน โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ อย่างครบครัน

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช
นพ.อภิชาติ  พิริยการนนท์
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)