ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

แผนกฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

อุบัติเหตุเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาได้ การช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ข้ามผ่านภาวะวิกฤติคือสิ่งสำคัญที่สุด เราจึงให้ความสำคัญในการลดความสูญเสีย ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้สามารถปฐมพยาบาลช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้เรายังมีศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและปลอดภัยในเวลาอันรวดเร็วด้วยเฮลิคอปเตอร์ ภายใต้เครือข่ายการประสานงานผ่านศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพและโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และมีทีมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้กับผู้ป่วยก่อนจะกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติดังเดิม

โทรศัพท์: 
043-042777

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.กร โชติชัยสถิตย์
นพ.กร โชติชัยสถิตย์
พญ.ภัทรา  เจริญทรัพย์
พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์
นพ.ประวีณ  จันจำปา
นพ.ประวีณ จันจำปา
นพ.อุฤษฏ์  เหลืองเพชราภรณ์
นพ.อุฤษฏ์ เหลืองเพชราภรณ์
พญ.อาสาฬห์  ประภาธรรม
พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)