กระดูกและกล้ามเนื้อ

แผนกกระดูก และกล้ามเนื้อ

กระดูกจะเสื่อมลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นและจากการมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวที่ผิดวิธี รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็มีส่วนทำให้กระดูกเกิดความผิดปกติได้ เมื่อเกิดปัญหากระดูกและข้อ การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีคือหัวใจสำคัญ เราจึงต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอย่างครอบคลุม ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นปัญหากระดูกและข้อต่าง ๆ กระดูกสันหลัง กระดูกหัก เป็นต้น รวมทั้งการผ่าตัดกระดูกและข้อโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยประสบการณ์กับอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและปลอดภัย ทำให้ผลการรักษาเป็นที่น่าพอใจ ผู้ป่วยเจ็บน้อย ฟื้นตัวไว กลับไปใช้ชีวิตได้ดังเดิมในเวลาไม่นาน

โทรศัพท์: 
043-042772

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.กิตติพงษ์  ดงแสง
นพ.กิตติพงษ์ ดงแสง
ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม
ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

แผนกให้บริการและคลินิก

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)