นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

พญ.อุทุมพร  ภูนุชอภัย

พญ.อุทุมพร ภูนุชอภัย

ชำนาญพิเศษ: สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
เฉพาะทาง: มะเร็งวิทยานรีเวช (Gynecologic Oncology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อังคาร 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พุธ 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • พฤหัสบดี 08:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • ศุกร์ 13:00-17:00 แผนกสูตินรีเวช
  • อาทิตย์ 09:00-12:00 แผนกสูตินรีเวช

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings