นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

นพ.อาทิตย์  ภูผาธรรม

นพ.อาทิตย์ ภูผาธรรม

ชำนาญพิเศษ: อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม
  • พุธ 8:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
  • อาทิตย์ 8:00-17:00 แผนกอายุรกรรม

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)