นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

พญ.เพ็ญนภา จำปาทอง

ชำนาญพิเศษ: จักษุวิทยา (Ophthalmology)
เฉพาะทาง: โรคต้อหิน (Glaucoma)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกตา
  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกตา
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกตา
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกตา
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกตา

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings