นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้ทางจมูก (Rhinology and Allergology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
  • ศุกร์ 9:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก
  • อาทิตย์ 13:00-16:00 แผนก หู คอ จมูก

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings