นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

นพ.ไทวัจน์ ทัศนาวิวัฒน์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง: ภาพวินิจฉัยชั้นสูง (Advanced Diagnostic Body Imaging)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • อังคาร 08:00-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พุธ 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พฤหัสบดี 10:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • ศุกร์ 07:15-15:00 แผนกรังสีวินิจฉัย

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings