นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

ศ.นพ.วิรุฬห์  เหล่าภัทรเกษม

ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Arthroscopic Surgery), เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: CHINESE, ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • อังคาร 8:00-12:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พุธ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • พฤหัสบดี 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ
  • ศุกร์ 8:00-16:00 แผนกกระดูกและข้อ

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings