นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

รศ.นพ.สมภพ พระธานี

รศ.นพ.สมภพ พระธานี

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, LAO, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 9:00-14:00 แผนกหัวใจ

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings