นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

doctor avatar

รศ.ดร.นพ.ภาธร ภิรมย์ไชย

ชำนาญพิเศษ: โสต ศอ นาสิกวิทยา (Otolaryngology)
เฉพาะทาง: โสตประสาท (Neurotology)
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก
  • พุธ 17:30-19:30 แผนก หู คอ จมูก

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings