นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

นพ.ภัทรพงศ์ บุรภัทร์

ชำนาญพิเศษ: รังสีวิทยาวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • จันทร์ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • อังคาร 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พุธ 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย
  • พฤหัสบดี 9:00-20:00 แผนกรังสีวินิจฉัย

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings