นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

พญ.อาสาฬห์ ประภาธรรม

ชำนาญพิเศษ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings