นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

doctor avatar

พญ.สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช

ชำนาญพิเศษ: ตจวิทยา (Dermatology), อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • พุธ 18:00-20:00 แผนกอายุรกรรม
  • เสาร์ 16:00-19:00 แผนกอายุรกรรม

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings