นัดหมายแพทย์ ระบุแพทย์

พญ.สยุมพร  ธีรโชติภากร

พญ.สยุมพร ธีรโชติภากร

ชำนาญพิเศษ: กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
เฉพาะทาง:
ภาษาที่สามารถสื่อสารได้: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

  • อังคาร 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พุธ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช
  • เสาร์ 8:00-17:00 แผนกกุมารเวช

-

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings