นัดหมายแพทย์

ขออภัยในความไม่สะดวก
การทำนัดหมายล่วงหน้าก่อน 1 วัน ผ่านช่องทางนี้ไม่สามารถทำได้
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัด โทร.043 042 888

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)