นัดหมายแพทย์

[ กรณีตรวจสุขภาพใช้สวัสดิการบริษัทคู่สัญญา กด 043 042 888 ]

ขออภัยในความไม่สะดวก
การทำนัดหมายล่วงหน้าก่อน 1 วัน ผ่านช่องทางนี้ไม่สามารถทำได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำนัด โทร.043 042 888

วันที่นัดหมาย *
ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาของท่านจะถูกเปิดเผยเฉพาะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการรักษาเท่านั้น
วัน / เดือน / ปี เกิด *
Privacy Settings