คลินิกแม่และเด็ก | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

บทความแม่และเด็ก

เตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ สำคัญไฉน ?
การวางแผนสร้างครอบครัวใครว่าไม่สำคัญ สร้างครอบครัวก็ไม่ใช่เพียงวางแผนเฉพาะเรื่องการเงิน, ที่อยู่อาศัยหรือการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันของคู่สามีภรรยาเท่านั้น การวางแผนเพื่อเจ้าตัวน้อยในครรภ์ก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ตั้งแต่เริ่มคิดที่จะอยากมี มีงานวิจัยหลายชิ้น เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ ยืนยันถึงประโยชน์ของ “การเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์” ว่า “ช่วยลดอัตราการเสียชีวิต, การเจ็บป่วย และภาวะทุพลภาพของทั้งแม่และลูกได้” สิ่งที่ควรรู้หากวางแผนจะตั้งครรภ์ คือ หากยังไม่พร้อมที่จะมีลูก ควรคุมกำเนิด...
 

บทความน่ารู้

อาการเจ็บคอ ในเด็ก
เจ็บคอ เป็นอาการที่ทำให้กลืนลำบาก ผู้ป่วยมักมีอาการคอแห้ง แดง แสบ และระคายเคือง...
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เป็นโรคเชื้อไวรัสที่มักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเพศเมีย สายพันธ์ Aedes aegypti...
อาการคัดจมูก ในลูกรัก
อาการคัดจมูก เกิดขึ้นจากการอักเสบของหลอดเลือดบริเวณโพรงจมูก ทำให้ผนังเยื่อบุโพรงจมูกบวม...
 
 
 
 
นัดหมายแพทย์ สำหรับคุณแม่
นัดหมายแพทย์ สำหรับลูกรัก
 
 
รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ