คลินิกแม่และเด็ก | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

บทความแม่และเด็ก

ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เป็นโรคเชื้อไวรัสที่มักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเพศเมีย สายพันธ์ Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรคเชื้อไว้รัสไข้เลือดมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ภายหลังการติดเชื้อ ผู้ป่วยจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในครั้งนั้น ดั้งนั้นผู้ป่วยจึงสามารถติดเชื้อไข้เลือดออกซ้ำได้จากสายพันธุ์ที่เหลือโดยอาการแสดงมันรุนแรงกว่าการติดเชื้อครั้งแรก ภาวะเลือดออกจากการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้ผู่ป่วยเสียเลือด อาจเกิดภาวะช็อก และเสียชีวิตได้หากได้รับการรักษาไม่เหมาะสม...
 

บทความน่ารู้

อาการเจ็บคอ ในเด็ก
เจ็บคอ เป็นอาการที่ทำให้กลืนลำบาก ผู้ป่วยมักมีอาการคอแห้ง แดง แสบ และระคายเคือง...
ไข้เลือดออก
ไข้เลือดออก เป็นโรคเชื้อไวรัสที่มักพบการระบาดในช่วงฤดูฝนโดยมียุงลายเพศเมีย สายพันธ์ Aedes aegypti...
อาการคัดจมูก ในลูกรัก
อาการคัดจมูก เกิดขึ้นจากการอักเสบของหลอดเลือดบริเวณโพรงจมูก ทำให้ผนังเยื่อบุโพรงจมูกบวม...
 
 
นัดหมายแพทย์ สำหรับคุณแม่
นัดหมายแพทย์ สำหรับลูกรัก
 
 
รวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ