โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Feaver) เกิดจายุกงลายเป็นพาหะนำโรค เป็นอีกหนึ่งโรคที่อันตรายส่งผลต่อระบบสมองโดยเฉพาะเด็กในครรภ์ เมื่อได้รับเชื้อแล้วอาจรุนแรงถึงขั้นสมองผิดปกติ