หน้าหลัก / บริการสำหรับผู้ป่วย / สื่อเพื่อการดูแลสุขภาพ / อุ่นใจห่างไกลโรค –> โรคมือเท้าปาก


โรคมือเท้าปาก เป็นโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กโดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มักระบาดช่วงฤดูฝน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้ หรือ Enterovirus กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วยมักเกิดจากเชื้อ Enterovirus 71  หรือ EV71 มีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้