หน้าหลัก / เกี่ยวกับ BDMS


เกี่ยวกับ BDMS


บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คือผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย กลุ่มโรงพยาบาล 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอส กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล

การรวมตัวของ 6 กลุ่มโรงพยาบาล ก่อเกิดเป็นเครือข่ายทางการแพทย์ชั้นเยี่ยม ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยตลอดไปจนประเทศกัมพูชา บริษัทในเครือดุสิตเวชการยังรวมถึง บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเทมส์ ศูนย์วิเคราะห์โลหิตที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของไทยและอยู่ในระดับแนวหน้าของ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ไบโอโมเลกุลลาร์ แลบบอราทอรีส์ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ผู้ผลิตยา และบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอวิสเซส จำกัด บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ ทั่วประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน บริษัท เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ จำกัด พร้อมสนับสนุนการให้บริการของทุกโรงพยาบาลในเครือ

ความแข็งแกร่งของเครือข่ายนี้เอง ทำให้กลุ่มโรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการสามารถให้บริการทางเทคโนโลยี ทางการแพทย์ระดับสากลที่ดีที่สุดและระบบการส่งต่อรักษาผู้ป่วยที่เหนือกว่า

มูลนิธิโรงพยาบาลกรุงเทพ องค์กรเพื่อการกุศลแห่งหนึ่ง ได้ถือกเนิด ในปีพุทธศักราช 2527 เพื่อช่วยเหลือคนไข้อนาถา โดยเริ่มจากการให้ความอนุเคราะห์ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีความจำเป็นต้องเข้ารับ การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

ต่อมามูลนิธิได้ขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้ยากไร้กว้างขึ้น โดยให้การสนับสนุนงานวิจัยทางการแพทย์ พยาบาล และสาธารณะสุข รวมถึงให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงานราชการ และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเวชดุสิต” ในปีพุทธศักราช 2539

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ในปีพุทธศักราช 2542

 

 

 

 

Packages & Programs