หน้าหลัก / ประวัติโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น


ประวัติโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น


จังหวัดขอนแก่นนับว่าเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยศักยภาพของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งผลิตบุคลากรและให้บริการการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีศักยภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร อาทิ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และศูนย์หัวใจสิริกิติ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาด 1,100 เตียง ให้บริการรองรับการรักษาผู้ป่วยปีละกว่า 800,000 คน และโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขนาด 900 เตียง ให้บริการรองรับการรักษาผู้ป่วยปีละกว่า 700,000 คน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการแพทย์ เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

“โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น” โรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ขนาด 140 เตียง ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ปักธงเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการรักษาพยาบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยศักยภาพด้านการแพทย์ เทคโนโลยี รวมถึงมาตรฐานการให้บริการรักษาในระดับสากล

 

มีพันธกิจมุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ กว่า 250 ท่าน ที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้เข้ารับการรักษา และยึดหลักความพึงพอใจของผู้เข้ารักษาเป็นสำคัญ มุ่งไปสู่การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) และระดับสากล JCI (Joint Commission International) พร้อมตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
เรามุ่งมั่นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการรักษาทางการแพทย์ที่มีความพร้อมในด้านเครื่องมือแพทย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ศูนย์หัวใจ ที่เพรียบพร้อมด้วยเทคโนโลยี และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาลที่พร้อมดูแลคุณตลอด 24 ชั่วโมง, การผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้อง 3 มิติ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ปลอดภัย และรุกล้ำน้อย ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วและสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น, ระบบ Tele Conference โดยช่วยให้แพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น สามารถประสานกับแพทย์ในโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด, มีระบบนำร่อง GPS ในรถ Ambulance สามารถหาพิกัดผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ และมีแพทย์ประจำรถพยาบาลทุกครั้งในการรับส่งผู้ป่วย (Doctor with Ambulance), แพทย์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง หออภิบาลผู้ป่วยหนัก ICU สามารถรองรับผู้ป่วยหนักโดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด, เครื่องเอกซเรย์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 128 สไลซ์ (128-Slice CT Scan) เป็นต้น

[jssor-slider id="3" error="The slider 3 is not found."]