หน้าหลัก / บริการลูกค้า


บริการลูกค้า


โรงพยาบาลกรุงเทพมีมาตรฐานการบริการที่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ คนไข้และญาติเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล “โครงการเราอยากให้คุณถาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย

Packages & Programs