สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ห้องพักขนาดพิเศษ (4 เมตร x 9 เมตร)
  • โทรทัศน์ LCD 32”
  • เตียงปรับระดับอัตโนมัติด้วยไฟฟ้า
  • ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ, กระติกน้ำร้อน และชุดรับประทานอาหาร
  • ตู้เก็บของนิรภัยส่วนตัว
  • ระบบ Internet WiFi
  • Sofa bed ขนาดใหญ่

หมายเหตุ
*อัตราโปรโมชั่นสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
**ห้องที่มีอุปกรณ์เสริมเพื่อรองรับเครื่องมือพิเศษต่างๆ

ค่าอาหาร
อาหารไทยมื้อละ 220 ( Superior มื้อละ 310 บาท )
อาหารทางสายยาง มื้อละ 285 บาท
อาหารญี่ปุ่น,ยุโรป มื้อละ 350 บาท

มาตรฐานการคิดค่าบริการห้องพัก
ห้องสังเกตอาการ คิด 2,000 บาท/ ครั้ง เกิน 6 ชั่วโมงคิดหนึ่งวัน
สามารถใช้ห้องพักต่ออีก 2 ชั่วโมงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นับจากเวลาที่ชำระค่าบริการ

***โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ห้องพักสำหรับผู้ป่วยเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า