ความประทับใจจากผู้ป่วย


ผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกแบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ 2 ข้าง พร้อมกัน

คุณปริศนา ภู่นรินทร์ : เข้ารับผ่าตัด
อ่านต่อ