อบรมหลักสูตร “การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล สำหรับคุณครูโรงเรียน”

ทีมแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนำโดย พญ.ภัทรา เจริญทรัพย์ วุฒิแพทย์ฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและแพทย์วิทยากร ได้จัดกิจกรรม อบรมหลักสูตร “การกู้ชีพเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล สำหรับคุณครูโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่นร่วมกว่า 25 โรงเรียน เพื่อทบทวนความรู้และการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในทันที ก่อนถึงมือทีมแพทย์ฉุกเฉิน โดยเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ, ศ.นพ.วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลฯ และคุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้จัดการโรงพยาบาลฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการ


ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง


โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้ร่วมออกโรงทาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาล
อ่านต่อ

STARTUP THAILAND 2017 : KHON KAEN : MEKONG CONNECT

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. นายแพทย
อ่านต่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Healthy Day Delivery @Chumpae

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00
อ่านต่อ