ตา หู คอ จมูก


ตา หู คอ จมูก

อวัยวะทุกอวัยวะของมนุษย์มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “ดวงตา” ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน คำว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจก็ยังถูกต้องเสมอ