หน้าหลัก / บริการทางการแพทย์


ศัลยกรรม และผ่าตัด

แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมให้บริการทางด้านศัลยกรรมในแผนกต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านศัลยกรรม

สมอง และระบบประสาท

ไม่น่าเชื่อว่าสมองเล็กๆ ของคนเราจะมีเซลล์มากถึง 10-12 พันล้านตัว ซึ่งแต่ละตัวมีเส้นใย ในการเชื่อมต่อ กระแสไฟฟ้าเคมีถึงกัน

กระดูก และข้อ

“กระดูก” คนเรามักเสื่อมลงเมื่ออายุมากขึ้น รวมถึงการมีพฤติกรรมแบบผิดๆ เป็นตัวช่วยเร่งให้ กระดูกเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นไปอีกและยังมีอุบัติเหตุ

การส่งเสริม และดูแลสุขภาพ

การมีสุขภาพดีมีคุณภาพย่อมรวมถึงความงามทั่วเรือนร่างทั้งจากภายในและภายนอก เพราะบ่งบอกถึงการ ดูแลสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม

ตา หู คอ จมูก

อวัยวะทุกอวัยวะของมนุษย์มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะ “ดวงตา” ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหน

ฉุกเฉิน และการส่งต่อผู้ป่วย

เพราะชีวิตคือความไม่แน่นอน การเกิดอุบัติเหตุจึงเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ แต่ป้องกัน และลดความสูญเสียได้

สุภาพสตรี

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัวดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นจึงจัดตั้ง

ระบบทางเดินอาหาร และตับ

ระบบทางเดินอาหาร ในร่างกายของคนเราประกอบด้วย หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอวัยวะภายในที่สำคัญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทุกคนมีความจำเป็นต้องดูแล ตัวเองให้มากกว่าเดิม ซึ่งไม่ใช่แค่ ตัวผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ลูกหลานต้องเอาใจใส่ ดูแลผู้สูงอายุเป็นอย่างดี

หัวใจ

แผนกหัวใจโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการด้าน การรักษาพยาบาล และดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจทั้งในด้าน อายุรกรรมและศัลยกรรมอย่างครบวงจร มีทีมแพทย์และพยาบาล

แผนกรังสีวินิจฉัย

แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นศูนย์ที่นำเทคโนโลยี เครื่องมือ และ อุปกรณ์ทางการ แพทย์อันทันสมัยทางรังสีวิทยา

ทันตกรรม

คลินิกทันตกรรมที่ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ ตามมาตรฐานสากลความผิดปกติของแคลเซี่ยม และโรคกระดูกพรุน

อายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นให้ความ ห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขา

ไตเทียม

โรคทางต่อมไร้ท่ออื่นๆ เช่น โรคของต่อมไทรอยด์ โรคของต่อมหมวกไต โรคของต่อมใต้สมอง โรคไขมันใน เลือดผิดปกติ โรคอ้วน โรคเกี่ยวกับความสูง ความผิดปกติของแคลเซี่ยม และโรคกระดูกพรุน

กุมารเวช

การที่ลูกน้อยจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีตามวัยนั้นขึ้นอยู่กับคุณแม่และ ครอบครัวดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นจึงจัดตั้ง