การส่งต่อผู้ป่วย

ศูนย์ส่งต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน และทำหน้าที่ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ศูนยจะช่วยให้ผู้ปวยมาพบแพทย์ได้อย่างสะดวก และจะประเมินความต้องการของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการดูแลที่เหมาะสม

เมื่อได้ทำการนัดหมายเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแล้ว ทีมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยจะช่วยอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน โดยมีการสื่อสารโดยตรง
จากผู้เชี่ยวชาญที่คอยอัพเดตอาการ การรักษา และผลการรักษาของผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยพร้อมและได้รับการยินยอมจากแพทย์ ทางศูนย์ฯจะอำนวยความสะดวก
ในการย้ายผู้ป่วยกลับไปที่โรงพยาบาลหรือคลีนิคต่างๆ


ข้อมูลส่วนตัว

ชาย หญิง
ไม่มี มี
ไม่จำเป็น จำเป็น
ไม่จำเป็น จำเป็น

ข้อมูล ทางคลีนิค

ไม่มี มี