Step 1

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์

Step 2

นัดหมายแพทย์เรียบร้อย

ข้อมูลการนัดหมายแพทย์


ชาย หญิง

ข้อมูลผู้ป่วย

นัดหมายให้ผู้อื่น

ชาย หญิง

หากท่านมีไฟล์สนับสนุนเพึ่มเติมโปรดแนบไว้ด้านล่าง ขนาดไฟล์ไม่ควรใหญ่เกิน 5MB และควรเป็นประเภท (zip,jpg,doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt) สามารถอัปโหลดได้มากสุด 3 ไฟล์


การนัดหมายนี้ไม่สามารถใช้ในผู้ป่วยฉุกเฉินหรือนัดหมายแพทย์ในวันเดียวกัน

สำหรับกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ กรุณาติดต่อ 043 042 888, 097 318 0888