แผนกห้องฉุกเฉิน

ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีความพร้อมในการให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งอาจเกิดอันตรายตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิต หากรักษาได้ไม่ทันท่วงที ทั้งจากอุบัติเหตุต่างๆ รวมไจากภาวะเจ็บป่วยด้านสุขภาพ โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

รวมถึงความพร้อมในการออกรับและส่งผู้ป่วย โดยทางบก (ground ambulance) ซึ่งใช้รถพยาบาลที่มีเครื่องมือและเครื่องช่วยชีวิตที่มีความทันสมัย  และการรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ (air ambulance) โดยใช้เฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบิน เพื่อความรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย ซึ่งมีทีมแพทย์ฉุกเฉินร่วมในการเดินทางด้วย ดังนั้นเมิ่อมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ทำให้มีการตัดสินใจและรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อความเพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การรักษาที่ห้องฉุกเฉิน

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และได้รับบาดเจ็บฉุกเฉิน ทำให้เกิดบาดแผลและเกิดการบาดเจ็บต่างๆขึ้นต่อร่างกาย รวมไปถึงการเจ็บป่วยจากโรคภัย ไข้ เจ็บต่างๆ ที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ ที่ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย และรักษาโดยเร่งด่วน ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนตลอด24ชั่วโมง   ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะภาวะฉุกเฉินในทุกๆสาขาทางการแพทย์ สามารถเตรียมความพร้อม ให้การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัย ร่วมกับทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น เพื่อการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

อุบัติเหตุและภาวะการเจ็บป่วยที่พบบ่อยๆในห้องฉุกเฉิน แบ่งเป็น

ภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดจากอุบัติเหตุ เริ่มตั้งแต่เล็กน้อยๆ เช่นแผลถลอก แผลฉีกขาด กระดูกหัก ไปจนถึงมีการบาดเจ็บในช่องท้อง ทรวงอก แขน-ขา  จนกระทั่งเลือดออกในสมอง เป็นต้น

ภาวะการเจ็บป่วยที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น จากภาวะความเจ็บป่วยจากตัวโรคต่างๆ ตั้งแต่ไข้  ไข้หวัด การติดเชื้ อเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึง โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์อัมพาต ภาวะปวดท้อง โรคเฉพาะในสตรีทั้งที่ตั้งครรภ์ และไม่ตั้งครรภ์ รวมไปถึงความเจ็บป่วยของเด็กตั้งแต่แรกเกิด เป็นต้น

การให้การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล

เนื่องจาก รพ.กรุงเทพขอนแก่น และในเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นโรงพยาบาลที่เน้นมาตรฐานในการให้การดูแลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานสูงสุด มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ที่สามารถออกให้บริการผู้ป่วย ณ ที่เกิดเหตุได้ตลอดเวลา ทั้งทีมพยาบาล นักเทคนิดกู้ชีพ พร้อมด้วยรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานและทันสมัย มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตไว้อย่างครบครัน และได้มาตรฐานสากล

โดยติดต่อที่เบอร์ 1724 หรือ 1719 รวมไปถึงการลงทะเบียนพิกัดบ้านกับทางโรงพยาบาล หรือ การใช้งานแอพพลิเคชั่น BES I lert u ทางทีมให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และในเครือ ก็สามารถไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำตลอด 24 ชม.

 

สอบถามเพิ่มเติม ฉุกเฉิน/ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1724 ,1719