แผนกส่งเสริมสุขภาพ

แผนกส่งเสริมสุขภาพ Health Promotion Department

แนวทางการให้บริการ

  • ตรวจสุขภาพประจำปี ในแต่ละช่วงอายุ  โดยเน้นการดูแลเเบบองค์รวม
  • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
  • ตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงาน
  • ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพในด้านต่างๆ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
  • ให้การรักษา หรืส่งต่อเมื่อมีปัญหาด้านสุขภาพ
  • ออกใบรับรองแพทย์ในกรณีทั่วไป เช่น ใบรับรองเเพทย์เพื่อทำใบขับขี่ เป็นต้น
  • ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานในเครือบริษัทหรือโรงงานต่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719