ศูนย์อายุรกรรม

wattanosoth-early-detection-center-toppic

ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นให้ความห่วงใยกับคนไข้ทุกรายอย่างดี ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขาวินิจฉัยรักษาโรคได้อย่างแม่นยำ ดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังทั้งทางด้านอายุรกรรมทั่วไป และเฉพาะทางอย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้าน โรคเลือด,โรคติดเชื้อ,โรคปอด, โรคระบบทางเดินหายใจ, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ, ไทรอยด์, โรคไต

 • คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

  ตรวจรักษาโรคระบบต่อมไร้ท่อ เช่น เบาหวาน โรคไทรอยด์ โรคอ้วน โรคฮอร์โมนผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อมไร้ท่อ พร้อมทีมแพทย์ร่วมรักษาทุกสาขา พยาบาลที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

 • คลินิกโรคไต

  ตรวจรักษาโรคไตโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไต ตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น อัลตราซาวด์ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการต่างๆ บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย ตลอด 24 ชั่วโมง

 • คลินิกโรคปอด

  ตรวจรักษาโรคปอดและความผิดปกติของปอดโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด พร้อมทั้งคลินิกให้คำปรึกษา และรักษาสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างจริงจัง

 • คลินิกโรคติดเชื้อ

  ตรวจรักษาโรคติดเชื้อทุกชนิด ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถวินิจฉัยและรักษาได้อย่างรวดเร็ว เพราะโรคติดเชื้อเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้ป่วยเรื้อรัง


สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719