ศูนย์สูตินรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมทั่วไป โดยทีมแพทย์ พยาบาลผู้มีประสบการณ์ สามารถให้การดูแลครรภ์มารดาและให้การรักษาทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีภาวะแทรกซ้อน อีกทั้งทีมวิสัญญีแพทย์พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลการคลอดแบบไม่เจ็บ และให้การดูแลในกรณีที่ต้องผ่าตัดคลอด รวมถึงทีมแพทย์สาขาวิชาชีพอื่นๆที่พร้อมให้การรักษาในกรณีมีภาวะผิดปกติ ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริการด้านสูติ-นรีเวช

 • ตรวจเช็คร่างกาย ตรวจมะเร็งปากมดลูกและเต้านม
 • ให้คำปรึกษาก่อนแต่งงานของคู่สมรส
 • ตรวจดูแล และการวินิจฉัยโรคในทารกก่อนคลอด
 • ตรวจหาโรคและความผิดปกติของทารกดูแลรักษาการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง
  • การทำอัลตราซาวด์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และ 4 มิติ
  • ตรวจหากลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม
  • เจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจโครโมโซม
  • ตรวจเลือด และ DNA เพื่อตรวจหาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย
 • ดูแลทารกที่คลอดก่อนกำหนด หรือมีอาการป่วยหลังคลอดโดยทีมแพทย์
  • กุมารแพทย์
  • อายุรกรรม โรคหัวใจ
  • อายุรกรรมโรคสมอง
  • ศัลยกรรมทั่วไป
 • บริการคุมกำเนิดโดยวิธีต่างๆ
  • รับประทานยา
  • ฉีดยา
  • ใส่ห่วง IUD
  • ยาฝังคุมกำเนิด และทำหมัน
 • บริการตรวจทั่วไปทางนรีเวช เช่น ตกขาว ปวดท้องน้อย ระดูผิดปกติ
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดย ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test)
 • ตรวจผู้ป่วยที่มีผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกผิดปกติ
  • ส่องกล้อง Colposcope
  • ตัดชิ้นเนื้อ
  • LEEP
 • รักษาโรคทางนรีเวชโดยการทายาและผ่าตัด
 • ผ่าตัดเนื้องอก ของมดลูกรังไข่ ชนิดที่เป็นมะเร็งและไม่เป็นมะเร็ง
  • การผ่าตัดโดยส่องกล้อง Laparoscopic
 • ดูแลรักษาผู้หญิงวัยทองทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การรักษาโดยตลอด

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719