ศูนย์สมองและระบบประสาท

ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ศูนย์รวมแห่งความพร้อมและเปี่ยมศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคทางสมอง และระบบประสาท ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญที่สุดคือ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน

การดูแลรักษาที่ครอบคลุมหลายโรค (Services Available)

อายุรกรรมประสาท (Neurology Services)

 • ปวดศรีษะเรื้อรัง (Headaches)
 • ปวดศรีษะไมเกรน (Migraine)
 • เวียนศรีษะบ่อยๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (Vertigo)
 • โรคอัมพฤกษ์จากหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน (Stroke)
 • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy /seizure)
 • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และพาร์กินสัน (Movement Disorder & Parkinson’s Disease)
 • ปวดแสบปวดร้อน จากเส้นประสาทอักเสบ (Neuralgia)
 • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorders)
 • โรคของกล้ามเนื้อ เช่น กล้ามเนื้ออักเสบ, กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Neuromuscular Diseases)
 • โรคสมองเสื่อม (Dementia)
 • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)

ศัลยกรรมประสาท (Neurosurgery Services)

 • ศัลยกรรมสมอง (Brain Surgery)
 • เนื้องอกในสมอง (Brain Tumors)
 • การผ่าตัดสมองแผลเล็ก (Minimal Invasive Neurosurgery)
 • อุบัติเหตุที่ศรีษะ (Head Injury)
 • โรคหลอดเลือดสมองผิดปกติ Vascular Neurosurgery : เส้นเลือดโป่งพองในสมอง (Cerebral aneurysm), เส้นเลือดขอดในสมอง (Arteriovenous malformation : AVM)
 • Functional Neurosurgery : การผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมอง (Deep brain stimulation : DBS) , Epilepsy surgery
 • Pediatric Neurosurgery
 • Peripheral Nerve Surgery
 • Stereotactic Radiosurgery, Stereotastic Radiotherapy, Gamma Knife , Novalis

การวินิจฉัยที่แม่นยำด้วยเครื่องมือทันสมัย (Neurodiagnostic Testing)

 • การตรวจคอมพิวเตอร์สมอง (Computerized Tomography : CT Scan)
 • การตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance : MRI, MRA)
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)
 • การตรวจหลอดเลือดที่คอ (Carotid Duplex Ultrasounds)
 • การตรวจหลอดเลือดในกะโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler Ultrasounds : TCD)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง (Electroencephalography: EEG)
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ (Electromyography : EMG)
 • การตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve Conduction Study : NCS)
 • การตรวจ เพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาท (Evoked Potentials : EP)
  • การตรวจหน้าที่ก้านสมองด้วยไฟฟ้า (Brain Stem Auditory Evoked Response : BAER)
  • การตรวจเส้นประสาทตาด้วยระบบไฟฟ้า (Visual Evoked Response : VER)
  • การตรวจประสาทรับความรู้สึกแขนขาด้วยระบบไฟฟ้า (Somato Sensory Evoked Response : SSER)
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Polysomnography/ Sleep Test)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โทร. 1719