ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นศูนย์ที่นำเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัยทางรังสีวิทยา มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา โดยทีมรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถค้นหาสาเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับอาการและโรคได้อย่างละเอียดชัดเจนและถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส่งผลให้สามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วย

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล :

  • 128-Slice CT Scan เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
  • MRI
  • การตรวจอัลตราซาวนด์ Ultrasound
  • ดิจิตอลแมมโมแกรม Digital Mammogram
  • การตรวจความหนาแน่นกระดูก

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719