ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางจักษุและฟื้นฟูสมรรถภาพการมองเห็น รวมทั้งเป็นศูนย์รับบริการปรึกษาโรคที่ซับซ้อนทางจักษุให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เรามีศักยภาพทั้งในด้านทีมบุคลากรจักษุแพทย์หลากหลายสาขา อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสูงพร้อมให้บริการผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค รวมทั้งเลเซอร์และการผ่าตัดโรคทางจักษุ ครอบคลุมในทุกด้าน อาทิ

 • การผ่าตัดต้อเนื้อ (Pterygium Excision)
 • การผ่าตัดต้อกระจก (Cataract Surgery) ทั้งชนิด
  • การสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Phacoemulsification, PE)
  • การผ่าตัดเอาเฉพาะตัวเลนส์ออก ยังเหลือถุงหุ้มเลนส์ไว้ (Extracapsular cataract extraction, ECCE)
  • การผ่าตัดเอาเลนส์และถุงหุ้มเลนส์ออกทั้งหมด (Intracapsular cataract extraction, ICCE)
  • ผ่าตัดต้อกระจกแต่กำเนิดโดยการดูดเลนส์ออก (Lens aspiration)
 • การผ่าตัดต้อหิน (Trabeculectomy)
 • การตัดม่านตาให้เป็นทางระบายน้ำเลี้ยงตา (Iridectomy)
 • การทำม่านตาให้เป็นรูโดยใช้แสงเลเซอร์ (laser Iridotomy) และยิงเลเซอร์เปิดมุมตาในผู้ป่วยโรคต้อหิน
 • การรักษาโดยใช้แสงเลเซอร์ (Laser photocoagulation) ทั้งในผู้ป่วยเบาหวานขึ้นจอประสาทตา และ ผังผืดบังเลนส์ตาเทียม (posterior capsule opacity)
 • หัตถการและการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับน้ำวุ้นลูกตาและจอตา
 • การรักษาด้วยการฉีด Anti-VEGF เข้าในวุ้นลูกตา
 • การฉีดสีตรวจหาการรั่วซึมของหลอดเลือดที่จอตา (Fundus fluorescein angiography, FFA)
 • การรักษาโรคศูนย์กลางจอตาเสื่อม ด้วยวิธีโฟโตไดนามิค (Photodynamic therapy, PDT)
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะท่อน้ำตาอุดตัน (Dacryocystorhinostomy, DCR)
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะตาเข (Muscle correction)
 • ผ่าตัดแก้ไขหนังตาและเปลือกตา, แก้ไขหนังตาม้วนเข้า (Entropion correction)
 • แก้ไขหนังตาม้วนออก (Ectropion correction)
 • แก้ไขหนังตาตก (Levator Resection)
 • ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Penetrating keratoplasty, PK)

การให้บริการ

ศูนย์จักษุให้บริการโรคทางตาต่างๆ ที่พบได้บ่อยและมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาทั้งทางยา เลเซอร์ หรือการผ่าตัด โดยมุ่งเน้นที่การวินิจฉัยด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและการตรวจรักษาโรคที่พบบ่อย มีดังนี้

 • โรคต้อกระจก
  • ผ่าตัดต้อกระจกเปิดแผลใหญ่
  • ผ่าตัดต้อกระจกเปิดแผลเล็กเลนส์นิ่มโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) โดยใส่เลนส์แก้วตาเทียมชนิดมองหลายระยะ (Multifocal IOL) หรือ 3 ระยะการมองเห็น (Trifocal IOL)
  • ผ่าตัดต้อกระจกเปิดแผลเล็กเลนส์แก้สายตาเอียง (Toric IOL)
  • เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์ขุ่น หลังทำต้อกระจก (laser Yag Capsulotomy)
 • โรคต้อหิน
  • โปรแกรมตรวจคัดกรองต้อหิน โดย เครื่องสแกนตา (optical coherence tomography) และเครื่องตรวจลานสายตา (computerized visual field analyzer) และเครื่องวัดความดันลูกตาทั้งแบบชนิดสัมผัสและไม่สัมผัสดวงตา
  • เลเซอร์ต้อหินมุมปิด
  • ผ่าตัดต้อหิน
 • ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
  • ยิงเลเซอร์เบาหวานขึ้นตา
  • ฉีดยาเข้าลูกตารักษาอาการจุดรับภาพบวม
  • ผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตา
 • โรคต้อเนื้อ
  • ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
 • บริการตรวจตาและวัดสายตาในเด็ก
  • ตรวจสุขภาพตาเด็ก คัดกรองและรักษาภาวะตาขี้เกียจ
  • ตรวจจอประสาทตาในเด็กทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนด
  • ตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะตาเหล่ ตาเข
  • ผ่าตัดแก้ไขโรคกล้ามเนื้อตาต่างๆ
  • ผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก
  • รักษาอาการตาแฉะ ท่อน้ำตาตัน
 • อื่นๆ
  • ตรวจวัดกำลังสายตาและวัดแว่นตา
  • ผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตัน
  • โรคม่านตาอักเสบ
  • ผ่าตัดแก้ไขหนังตาบน หนังตาล่าง
  • รักษาอาการตากระตุก ใบหน้ากระตุก
  • ตรวจรักษาโรคกระจกตาต่างๆ
  • ตาแห้ง
  • โรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตาต่างๆ

ระยะเวลาการให้บริการ

ทีมจักษุแพทย์พร้อมให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.และ กรณีฉุกเฉินเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์จักษุ  ชั้น 1  โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 0-4304-2792 , 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719