ศูนย์กระดูกและข้อ

orthopedic-center

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วยด้านกระดูก ข้อ เอ็น เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) เพื่อทำการตรวจรักษาทั้งวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัดและวิธีผ่าตัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดที่มีแผลขนาดเล็ก(minimally invasive surgery, MIS)เช่น การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ(arthroscopic surgery)การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องส่องภายใน / กล้องจุลทรรศน์(endoscopic / microscopic spinal surgery)การรักษาโรคปวดหลังด้วยการเลือกฉีดยาเฉพาะที่รากประสาท(selective nerve root blocks, SNRB)การผ่าตัดจัดดามกระดูกหักที่มีแผลเล็ก(minimally invasive plate osteosynthesis, MIPO; closed intramedullary nailing) การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม(arthroplasty)หรือวิธีการอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นการจัดการความเจ็บปวด (pain management)เพื่อลดอาการรบกวนหลังการผ่าตัด รวมทั้งการให้บริการเฉพาะทาง เช่น การเจ็บป่วยจากกีฬาและการออกกำลังกาย (กีฬาเวชศาสตร์) ภาวะข้อหรือเอ็นเสื่อมหรือโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ เป็นต้น

คลินิกที่เปิดให้บริการ

คลินิกกีฬาเวชศาสตร์และการผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อ (Sports Medicine and Arthroscopic Surgery)

-   ข้อเข่า เช่น รักษา ผ่าตัดโรค/ภาวะบาดเจ็บเกี่ยวกับ

 • เอ็นไขว้หน้า (anterior cruciate ligament)
 • เอ็นไขว้หลัง (posterior cruciate ligament)
 • เอ็นประกับข้อ (collateral ligaments)
 • หมอนรองข้อ (meniscus)
 • กระดูกอ่อนผิวข้อ (articular cartilage)
 • เยื่อบุข้อ/ปลอกเอ็นหุ้มข้อ (synovium/capsule)

-   ข้อไหล่ เช่น รักษา ผ่าตัดโรค/ภาวะบาดเจ็บเกี่ยวกับ

 • ปลอกเอ็นหุ้มข้อ/หมอนรองข้อ (เช่น rotator cuff tear, ข้อหลุดซ้ำ หรือ recurrent shoulder dislocation, SLAP lesion)
 • เอ็นรอบข้อ (เช่น ปวดไหล่จาก supraspinatus tendinitis หรือ painful arc syndrome, biceps lesion, subscapularis lesion)
 • กระดูกและข้อข้างเคียง (เช่น subacromial impingement, acromioclavicular arthropathy, bony Bankart lesion, Hill-Sachs lesion)
 • ข้อติดเรื้อรัง (frozen shoulder หรือ adhesive capsulitis)

-   ข้ออื่นๆ เช่น รักษา ผ่าตัดโรค/ภาวะบาดเจ็บเกี่ยวกับ ข้อสะโพก ข้อศอก ข้อเท้า

คลินิกโรคข้อและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม (Joint Diseases and Arthroplasty)

-   รักษา ผ่าตัดภาวะข้อเสื่อม อักเสบ/ความวิกลรูป ของข้อ เช่น เข่า สะโพก ไหล่ ศอก

 • ข้อเสื่อมในผู้สูงอายุ (osteoarthritis)
 • ข้อเสื่อมจากการอักเสบเรื้อรัง เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (rheumatoid arthritis), โรคข้อเสื่อมจากเกาต์ (gouty arthritis)
 • ข้อพิการแต่กำเนิด เช่น ข้อเจริญผิดรูป (dysplasia) หรือข้อพิการเกิดขึ้นภายหลัง เช่น กระดูกตายจากการขาดเลือด (osteonecrosis หรือ avascular necrosis)
 • ข้อเสื่อมหลังการบาดเจ็บ (posttraumatic arthritis) เช่น กระดูกหักผ่านข้อ ผิวข้อติดผิดรูปเรื้อรัง

-   รักษา ผ่าตัดโรค/ภาวะอื่นๆ เกี่ยวกับข้อต่างๆ ของอวัยวะแขน ขา

คลินิกกระดูกสันหลัง (Spine)

-   รักษา ผ่าตัดภาวะข้อเสื่อมอักเสบ/ความวิกลรูป ของกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical) ทรวงอก (thoracic) เอว (lumbar) กระเบนเหน็บ (sacral) ก้นกบ coccygeal) และเชิงกราน (pelvic) เช่น

 • หมอนกระดูกสันหลังเคลื่อนกดรากประสาท (disc herniation)
 • ข้อกระดูกสันหลังเสื่อมอักเสบ (spondylosis)
 • ข้อกระดูกสันหลังคลอน (segmental instability)
 • ช่องกระดูกสันหลังตีบบีบรัดรากประสาท (spinal stenosis)
 • ปล้องกระดูกสันหลังเลื่อน (spondylolisthesis)
 • การติดเชื้อหรือภาวะอักเสบของกระดูกสันหลัง (spondylitis)

คลินิกการบาดเจ็บทางกระดูกและข้อ (Bone and Joint Trauma)

-   รักษา ผ่าตัดภาวะกระดูกหัก ข้อเคลื่อน/หลุด ของอวัยวะแขน ขา กระดูกสันหลังและเชิงกราน

 • จากการบาดเจ็บ/ภยันตราย (trauma)
 • จากภาวะกระดูกพรุน (osteoporosis)
 • จากเนื้องอกไม่ร้ายแรงของกระดูก (benign tumor)

-   รักษา ผ่าตัดภาวะวิกลรูปจากการบาดเจ็บ (post traumatic deformity) หรือภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกหักหรือข้อหลุด

คลินิกโรคกระดูกและข้อทั่วไป (General Orthopedics)

-   ตรวจ วินิจฉัย รักษา

 • โรคกระดูกพรุน (osteoporosis)
 • ภาวะติดเชื้อของกระดูก (osteomyelitis) และข้อ (septic arthritis)
 • โรคเอ็น พังผืด เสื่อมอื่นๆ เช่น นิ้วล็อก (trigger finger), เอ็นข้อมืออักเสบ (de Quervain’s disease), เอ็นรอบข้อศอกอักเสบ (tennis/golfer’s elbow), พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือ (carpal tunnel syndrome), พังผืดส้นเท้าอักเสบ (plantar fasciitis)
 • โรค/ภาวะต่างๆ ของกล้ามเนื้อ พังผืด เช่น การปวดเมื่อยหรือความเจ็บปวดเรื้อรังที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (เช่น myofascial pain) การมีก้อน (mass) ผิดปกติในระบบโครงร่าง (musculoskeletal system)
 • โรคหรือภาวะอื่นๆ ในระบบโครงร่าง เช่น ท่าเดินผิดปรกติ องค์ประกอบของอวัยวะแขน ขา และกระดูกสันหลังผิดปรกติ

-   ให้คำปรึกษาเพื่อ

 • การสร้างเสริมสุขภาพของระบบโครงร่าง
 • การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • การทรงตัวและการใช้งานอย่างถูกสุขลักษณะของอวัยวะแขน ขา และกระดูกสันหลัง

 

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
888 หมู่ 16, ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-042888 แฟกซ์ 043-042800
สายด่วน 1719