คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมให้บริการทางด้านกุมารเวชศาสตร์ พร้อมให้บริการทางด้านกุมารเวชกรรมในแผนกต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรมทั่วไป ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิก ทารกแรกเกิด ดังนี้

คลินิกเด็กทั่วไป ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กดังนี้

 1. ดูแลรักษาสุขภาพทั่วไปและคัดกรองด้านพัฒนาการ
 2. ให้บริการด้านวัคซีน ให้คำแนะนำและฉีดวัคซีน

ตรวจรักษาเฉพาะด้านเกี่ยวกับ โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่

 1. โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ซึ่งอาจมาด้วยอาการ
 

·     อาการหวัดเรื้อรัง

·     อาการคันจมูก จาม คัดจมูก

·     อาการปวดศีรษะเรื้อรัง

·     อาการหายใจไม่อิ่ม

·     อาการกระแอมบ่อยๆ หรือเสมหะลงคอ

·     อาการคันตา ขอบตาล่างบวมคลํ้า

·     อาการกรน

·     อาการอ่อนเพลียไม่สดชื่นในช่วงกลางวัน

 

 1. โรคหืด(asthma)
 2. ผื่นลมพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง(urticaria)
 3. ผื่นผิวหนังอักเสบจากภูมิแพ้(atopic dermatitis)
 4. ผื่นผิวหนังอักเสบจากการสัมผัส (contact dermatitis)
 5. แพ้อาหาร(food allergy)
 6. แพ้ยา(drug allergy)
 7. ไซนัสอักเสบ(sinusitis)
 8. นอนกรนเรื้อรัง(snoring)
 9. แพ้แมลงต่อย เช่น ผึ้ง ต่อ แตน (insect sting allergy)
 10. โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง(immunodeficiency disease)
 11. ไอเรื้อรัง(chronic cough)
 12. การดูแลรักษาผู้ป่วยที่แพ้รุนแรงขั้นช็อก
 13. การวิเคราะห์และรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องและการติดเชื้อตั้งแต่กำเนิด
 14. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ยาแก้โรคภูมิแพ้และหอบหืด
 

·     ทดสอบภูมิแพ้ทางผิวหนัง(Skin test for allergy)

·     ตรวจเลือดเกี่ยวกับภูมิแพ้(Blood test for allergy)

·     ฉีดวัคซีนภูมิแพ้(Immunotherapy)

·     ตรวจสมรรถภาพปอดสำหรับโรคหืดและโรคปอด(Pulmonary function test)

·     รักษาอาการแพ้ยา(drug desensitization)