บริการลูกค้า

โรงพยาบาลกรุงเทพมีมาตรฐานการบริการที่ปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการ คนไข้และญาติเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาพยาบาล “โครงการเราอยากให้คุณถาม” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัย

 

PSG1_3

PSG4_6